Samsung

視圖 方格 列表

39 項目

每頁
設置降序方向
 1. Samsung Galaxy S23 FE S7110 8+256GB
  Samsung Galaxy S23 FE S7110 8+256GB
  Special Price HK$ 4,998.00 Regular Price HK$ 5,098.00

  只限指定門市自取

  *於11月30日前取機,可以$99在店換購在Galaxy Buds FE

 2. Samsung Galaxy M34 5G
  Samsung Galaxy M34 5G
  HK$ 2,298.00

  只限指定門市自取

 3. Samsung Galaxy Z Fold5 5G
  Samsung Galaxy Z Fold5 5G
  HK$ 14,598.00

  只限指定門市自取

 4. Samsung Galaxy Z Flip5 5G
  Samsung Galaxy Z Flip5 5G
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

 5. Samsung Galaxy A34 8+128GB 5G
  Samsung Galaxy A34 8+128GB 5G
  Special Price HK$ 2,648.00 Regular Price HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

 6. Samsung Galaxy A54 8+256GB 5G
  Samsung Galaxy A54 8+256GB 5G
  Special Price HK$ 3,498.00 Regular Price HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 7. Samsung Galaxy A14 A146P 5G
  Samsung Galaxy A14 A146P 5G
  HK$ 1,898.00

  只限指定門市自取

 8. Samsung Galaxy S23 Ultra S9180 5G
  Samsung Galaxy S23 Ultra S9180 5G
  Special Price HK$ 8,448.00 Regular Price HK$ 9,698.00

  只限指定門市自取

 9. Samsung Galaxy S23+ S9160 5G
  Samsung Galaxy S23+ S9160 5G

  只限指定門市自取

  缺貨
 10. Samsung Galaxy S23 S9110 5G
  Samsung Galaxy S23 S9110 5G
  Special Price HK$ 5,898.00 Regular Price HK$ 6,398.00

  只限指定門市自取

 11. Samsung Galaxy A23 6+128GB 5G
  Samsung Galaxy A23 6+128GB 5G

  只限指定門市自取

  缺貨
 12. Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G Bora紫
  Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G Bora紫
  HK$ 6,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 13. Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+512GB 5G 冰川藍
  Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+512GB 5G 冰川藍
  HK$ 9,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 14. Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+512GB 5G 石墨黑
  Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+512GB 5G 石墨黑
  HK$ 9,298.00

  只限指定門市自取

 15. Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+256GB 5G 冰川藍
  Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+256GB 5G 冰川藍
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 16. Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+256GB 5G 石墨黑
  Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+256GB 5G 石墨黑
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 17. Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+256GB 5G 杏桃粉
  Samsung Galaxy Z Flip4 F7210 8+256GB 5G 杏桃粉
  HK$ 8,298.00

  只限指定門市自取

 18. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 鈦灰黑
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 鈦灰黑
  HK$ 15,598.00

  只限指定門市自取

 19. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 珍珠金
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 珍珠金
  HK$ 15,598.00

  只限指定門市自取

 20. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 炭灰綠
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+512GB 5G 炭灰綠
  HK$ 15,598.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 21. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 珍珠金
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 珍珠金
  HK$ 14,598.00

  限量5部

  只限指定門市自取

 22. Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 炭灰綠
  Samsung Galaxy ZFold4 F9360 12+256GB 5G 炭灰綠
  HK$ 14,598.00

  限量5部

  只限指定門市自取

  缺貨
 23. Samsung Galaxy A22 5G (6+128GB) 白色
  Samsung Galaxy A22 5G (6+128GB) 白色
  HK$ 1,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 24. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 棉花白
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 棉花白
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 25. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 天空藍
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 天空藍
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 26. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 蜜桃粉
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 蜜桃粉
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 27. Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 型格黑
  Samsung Galaxy A33 A3360 8+128GB 5G 型格黑
  HK$ 2,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 28. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 棉花白
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 棉花白
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 29. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 天空藍
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 天空藍
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 30. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 蜜桃粉
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 蜜桃粉
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 31. Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 型格黑
  Samsung Galaxy A53 A5360 8+256GB 5G 型格黑
  HK$ 3,998.00

  只限指定門市自取

 32. Samsung Galaxy M33 M336 6+128GB 5G - 絲光綠
  Samsung Galaxy M33 M336 6+128GB 5G - 絲光綠
  HK$ 2,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 33. Samsung Galaxy M33 M336 6+128GB 5G - 絲光棕
  Samsung Galaxy M33 M336 6+128GB 5G - 絲光棕
  Special Price HK$ 1,378.00 Regular Price HK$ 2,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 34. Samsung Galaxy M33 M336 6+128GB 5G - 絲光藍
  Samsung Galaxy M33 M336 6+128GB 5G - 絲光藍
  HK$ 2,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 35. Samsung Galaxy A22 5G (6+128GB) 灰色
  Samsung Galaxy A22 5G (6+128GB) 灰色
  HK$ 1,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 36. Samsung Galaxy A22 5G (6+128GB) 淺綠色
  Samsung Galaxy A22 5G (6+128GB) 淺綠色
  HK$ 1,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 37. Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G 霧光黑
  Samsung Galaxy S22 S9010 8+256GB 5G 霧光黑
  Special Price HK$ 5,998.00 Regular Price HK$ 6,298.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 38. Samsung Galaxy S22 Ultra S9080 12+256GB 5G 霧光白
  Samsung Galaxy S22 Ultra S9080 12+256GB 5G 霧光白
  Special Price HK$ 9,398.00 Regular Price HK$ 9,698.00

  只限指定門市自取

  缺貨
 39. Samsung Galaxy S22+ S9060 8+256GB 5G 霧光黑
  Samsung Galaxy S22+ S9060 8+256GB 5G 霧光黑
  Special Price HK$ 7,698.00 Regular Price HK$ 7,998.00

  只限指定門市自取

  缺貨
視圖 方格 列表

39 項目

每頁
設置降序方向